A honlap jelenleg fejlesztés alatt áll.

Üdvözöljük a LovagVár Baráti Kör honlapján

Kik vagyunk

A Lovagvár Baráti Kör tagjai valóban egy baráti társaságot alkotnak; bár sok tekintetben különböző az érdeklődési körünk, a lovagkor, a lovagi kultúra iránti lelkesedésünk, valamint a felnövekvő generációk iránti elköteleződésünk közös. A társaság tagjai között található diplomás művelődésszervező, matematikus, és fizikusok, de bölcsész és védőnői végzettséggel rendelkezők is vannak; van, aki még egyetemista, és van, aki családos, két-három gyermeket nevel.

Az elmúlt több, mint tizenöt évben folyamatosan jelen voltunk lovagi tematikájú szakköreinkkel több fővárosi iskolában, valamint sikerrel bonyolítottunk le évközi kirándulásokat és nyári táborokat, a gyermekek és szüleik nagy örömére és megelégedettségére. Továbbá lovagi bemutatókon vettünk részt saját szervezésben, vagy más lovagi, hagyományőrző csoportokhoz, színjátszó társulatokhoz csatlakozva. Mind a bemutatókon, mind pedig a szakkörök alkalmával a tagok igyekeznek a lovagi kultúrát megjelenésükkel is felidézni: korhű viselettel és felszereléssel. A gyermekek mind intenzívebb bevonódását segítendő pedig, a lehetőségekhez mérten a résztvevőknek is ruhát és kellékeket biztosítunk.

A Lovagvár Baráti Kör 2016. óta egyesületi formában működik, amely azzal a céllal jött létre, hogy hivatalos formát és kereteket biztosítson a tagok által kitűzött célok elérésére irányuló tevékenységeknek. Az egyesületté válást megelőzően a tagok már több mint tíz éve folytatták önkéntes módon nevelő-oktató, ismeretterjesztő munkájukat.

Céljaink

A Lovagvár Baráti Kör tagjai hiszik és vallják, hogy a nevelés egyik, ha nem leghatásosabb módja a példamutatás. Ennek fényében elsősorban saját példánkkal igyekeszünk egy olyan ismeretterjesztő, oktató-nevelő munkát kifejteni, mellyel átadhatóvá és befogadhatóvá válnak azon eszmék és értékek, amelyek követése megkönnyíti és gyümölcsözővé teszi az emberi együttélést; erős erkölcsi tartást ad a fiataloknak, s képessé teszi őket arra, hogy a világban értékes, aktív formáló személyiségekként legyenek jelen.

Tapasztalataink alapján minderre kiválóan alkalmas a választott történelmi kor. A lovagok világa két fontos jellemzője miatt válik különösképpen alkalmassá arra, hogy a gyerekek morális nevelésének keretéül szolgáljon. A köréje szövődött romantika és a kaland ígérete vonzóvá teszi a gyermekek számára; a lovagi ideál eszméje pedig megfelelő kiindulópontul szolgál a ma is elvárható erények (segítőkészség, udvariasság, hűség, bátorság, higgadtság) szemléltetésére.

A fiatalok ma már igen hamar találkoznak a társadalmi kihívásokkal, küzdelmekkel, és az ő hétköznapjaiknak is része a világban tapasztalható erkölcsi válság okozta diszharmónia. Ebben a környezetben igyekszik a Lovagvár Baráti Kör egy olyan közösség lenni, ahol a fiatalok megtapasztalhatják azt, hogy érdemes ma is keresni és követni az átgondolt, letisztult erkölcsi irányvonalakat és ahonnan példát és erőt meríthetnek ahhoz, hogy ők is ilyen alapokon éljék hétköznapjaikat. A igyekszünk jó alapokat és támogatást nyújtani ahhoz, hogy a foglalkozásaikról kilépő fiatalok testileg-lelkileg erős, bátor személyiségek legyenek, akik képesek megállni helyüket a zavaros erkölcsi viszonyok közt is, valamint képesek példájukkal másokat is rávezetni erre a szemléletre, javítva így szűkebb és tágabb környezetük légkörét, segíteni a társadalmi együttélést.

A Lovagvár Baráti Kör úgy próbál részt venni a fiatalok (erkölcsi) nevelésében, hogy számukra vonzó formába önti mindazt az ismeretet és tudást, amely a szülői nevelés, vagy a hagyományos oktatási keretek között nehezebben jut el hozzájuk. Kilépve ezen keretekből, a foglalkozásokon és programokon (kirándulások, táborok, egyéb összejövetelek) kalandjátékkal, rejtvényekkel és más élménypedagógiai eszközökkel ragadunk meg és járunk körbe olyan dilemmákat, problémákat, melyek a hétköznapok során is felmerülhetnek bárkinek az élete folyamán. A foglalkozások során mindig alkalmat kerítünk arra, hogy közösen keressünk választ a gyermekek kérdéseire, illetve arra, hogy elmélyülten, átgondolva is feldolgozhatóvá váljon számukra a felvetett téma. Ezek a jó gyakorlatok beépülve a személyiség részévé válnak, és olyan ösztönös késztetéseket és rutinokat alakítanak ki, melyek később segítséget nyújtanak abban, hogy a fiatalok önállóan is eligazodjanak a világban.

Események

Szakkör

Helyszín

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium, kis aula 2. terem

Időpont

Péntekenként 15:00–16:30

Elérhetőségeink

Email

lovagvarbaratikor@gmail.com

Lovagok

Szántó Péter
+36 20 315 0169

Hidy Gábor
+36 70 528 0919

Keresztesi Anna
+36 70 639 5650

Vörös Miklós
+36 20 483 8890

Kis-Tót Bálint
+36 31 782 3905

Márton Péter
+36 20 435 5615

Németh Róbert
+36 70 309 3774

Jécsai Zoltán
+36 30 365 7405

Postacím

1044 Budapest, Nagyszombati utca 14.

Bankszámla

Lovagvár Baráti Kör
MagNet Bank
16200230-10042793